Šperos.lt > Žiniasklaida > Žiniasklaidos kursiniai darbai
Žiniasklaidos kursiniai darbai

(17 darbai)

Expectancy, value approach towards and evaluation of soap operasDarbas anglų kalba apie muilo operų poveikį žiūrovams. The research question of this research paper is what viewers expect from soap operas and do soap operas effect the people on thinking. The paper looks for a general meaning of soap opera in viewers’ lives, how they analyze it. Skaityti daugiau
Įtakų klausimas Lietuvos žiniasklaidojeĮvadas. Verslo įtaka žiniasklaidai. Reklamą užsakančių verslininkų įtaka žiniasklaidai. Žiniasklaidos atstovų papirkinėjimas. Žiniasklaidos priemonės įsigijimas ar sukūrimas. Verslo reklamavimas. Žiniasklaidos priemonės pasitelkimas kovai su konkurentais. Auditorijos įtaka žiniasklaidos skleidžiamos informacijos turiniui. Pateikiamos informacijos patrauklumo konstravimas. Žiniasklaidos pataikavimas auditorijai. Žiniasklaidos dėmesys konfliktams, intrigoms bei netikėtumams. Žiniasklaidos dėmesys savižudybėms. Žiniasklaidos dėmesys privačiam asmens gyvenimui. Politinė įtaka žiniasklaidai. Komunikacinis politikų patrauklumas. Finansinė politikų įtaka žiniasklaidai. Politikų siekis tiesiogiai kontroliuoti žiniasklaidos priemones. Žiniasklaidos politinis "skaidrumas". Politinių autoritetų įtaka žiniasklaidai. Politikų naudojimasis užimama padėtimi. Pasitikėjimo žiniasklaida mažėjimas. Asmeniniai žiniasklaidos atstovų interesai. Korupcija žiniasklaidoje. Kovos su žiniasklaidos korupcija būdai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Knygos, žurnalo ir reklaminio bukleto technologiniai procesaiĮvadas. Technologinio proceso schema. Spaudos lankai. Technologinio proceso projektavimas. Originalo apdorojimo baras. Fotoformų paruošimo baras. Spaudos formų paruošimo baras. Analoginis spaudos formų paruošimas. Spaudos baras. Brošiūravimo baras. Įrengimų ir darbininkų reikiamo kiekio skaičiavimas. Gamybinių plotų skaičiavimas bei įrangos išdėstymas. Skaityti daugiau
Masinių informavimo priemonių funkcijosĮvadas. Temos aktualumas. Literatūros apžvalga. Masinės informavimo priemonės. Masinių informavimo priemonių funkcijos. Duomenų analizė. Duomenų interpretavimas. Duomenų analizės apibendrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Projektas: leidinio kūrimas arbatos distributoriams UAB "Presto prekyba"Įvadas. Projekto tikslas. Išleisti leidinį apie UAB "Presto prekyba". Projekto apibūdinimas. Projekto planas. Darbai, darbų tarpusavio priklausomybė. Darbų trukmė. Ištekliai. Žmonės. Įrenginiai. Medžiagos ir paslaugos. Išteklių įkainiai, kainos. Išteklių priskyrimai užduotims. Biudžetas. Numatomi finansavimo šaltiniai. Projekto rizikos valdymas. Projekto kokybės valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Radijas Vakarų Lietuvos žiniasklaidos rinkojeĮvadas. Teorinė dalis. Radijo specifiškumas. Radijo stočių grupės. Žiniasklaidos rinka. Radijo rinka. Radijo rinkos kaita 1991 – 2006 metais. Konkurencijos įtaka. Vakarų Lietuvoje veikiančių vietinių ir regioninių radijo stočių rinka. Radijo rinkos reguliavimas. Tiriamoji dalis. Radijo stočių populiarumas įvairiose amžiaus grupėse. Dažniausiai klausomos radijo stotys Vakarų Lietuvoje. Radijo stotys, kurių pavadinimai respondentams nebuvo girdėti. Priežastys, lemiančios radijo stočių klausomumą. Tirtų radijo stočių įsikūrimo priežastys. Tyrimo išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Realybės šou reklamaĮvadas. Realybės šou. Realybės šou samprata. Realybės šou istorija. Realybės šou rūšys. Reklama. Reklamos sąvoka. Reklamos funkcijos ir tikslai. Reklamos priemonės. Realybės šou reklama. Realybės šou reklamos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Reklaminės kampanijos planavimas ir organizavimasReklaminės kampanijos planavimas. Prekės aprašymas. Tikslinės auditorijos identifikavimas. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Komunikaciniai reklamos kampanijos tikslai. Specifiniai reklamos tikslai. Reklamos kampanijos biudžeto nustatymas. Reklaminės žinutės kūrimas. Kūrybinė strategija. Reklamos priemonių (nešiklių) parinkimas. Reklamos kampanijos laikas. Reklamos poveikio ir efektyvumo įvertinimas. Reklaminės kampanijos organizavimas. Reklamos agentūros. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos rūšys: privalumai ir trūkumaiĮvadas. Reklamos istorija. Reklamos istorijos raida. Šiuolaikinė reklama. Reklamos klasifikacija. Reklamos tipai. Reklamos rūšys. Reklamos tendencijos. Reklamos perspektyvos. Ateities reklama. Skaityti daugiau
Reklamos verslasĮvadas. Reklamos esmė. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos planavimas ir organizavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos strategija ir planavimas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos vykdytojai. Reklamos agentūros. Reklamos agentūrų veiklos principai, funkcijos ir tipai. Reklamos agentūros poreikis ir pasirinkimas. Lietuvos reklamos agentūrų rinkos apžvalga. Reklamos įgyvendintojai. Rinkos tyrimo organizacijos. Reklamos skleidėjai. Reklamos vartotojas. Išvados. Skaityti daugiau
Ryšių su žiniasklaida organizavimas: AB "Alita"Įvadas. AB "Alita" charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys AB "Alita" organizacinėje valdymo struktūroje. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra AB "Alita" OVS. Vidinės ir išorinės komunikacijos vadyba. AB "Alita" atstovo žiniasklaidai pareiginė instrukcija. Informacijos pateikimo šalies žiniasklaidai pavyzdžiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Kvietimas žurnalistams. Konferencijos scenarijus. Pasiruošimas galimiems klausimams ir atsakymams. Galimų nemalonių situacijų numatymas. Furšeto priėmimas. Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitytojų komentarų ypatybės interneto portale delfi.ltĮvadas. Komentaras – laisvas nuomonės reiškimo būdas internetinėje erdvėje. Internetas – naujausia ir operatyviausia visuomenės informavimo priemonė. Sąvokos "komentaras internete" apibūdinimas. Skaitytojų komentarų ypatybės interneto portale delfi.lt. Tyrimo eigos aprašymas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Technologinio proceso projektavimas: knygos, žurnalai, brošiūros (2)Įvadas. Technologinio proceso schema. Spaudos lanko parinkimas. Knygos vidiniai lapai. Knygos viršelis. Žurnalo vidiniai lapai. Žurnalo viršelis. Skrajutė. Technologinio proceso projektavimas. Originalo apdorojimo baras. Fotoformų paruošimo baras. Spaudos formų paruošimo baras. Analoginis spaudos formų gamybos būdas. Spaudos baras. Brošiūravimo baras. Įrengimų ir darbininkų reikiamo kiekio skaičiavimas. Gamybinių plotų skaičiavimas bei įrangos išdėstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizdo ir teksto santykis reklamojeĮvadas. Reklamos sąvoka ir poveikis žmogui. Reklama žurnaluose ir žurnalas "Žmonės". Stilistinių priemonių bei vaizdo santykis reklamose. Vaizdo ir teksto sąvokos. Tropai. Hiperbolė. Metafora. Perifrazė Emfazė. Katachrezė. Dalies sinekdocha. Oksimoronas. Litotė. Retorinės figūros. Antaklanazė. Parceliacija. Optacija. Adhortacija. Eksklamacija. Poliptotonas. Antitezė. Apostrofa. Anafora. Kitos figūros. Išvados. Skaityti daugiau
Žiniasklaidos samprataĮvadas. Žiniasklaidos samprata. Žiniasklaidos funkcijos. Žiniasklaidos ir socialinio pasaulio modelis. Žiniasklaidos turinys. Žiniasklaidos rūšys. Žiniasklaidos reikšmė visuomenei. Žiniasklaida kaip rizikos veiksnys. Žiniasklaidos įtakos žmogaus gyvenime tyrimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Žiniasklaidos vaidmuo formuojant pilietinę visuomenę LietuvojeĮvadas. Žiniasklaida ir pilietinė visuomenė. Laisvo žodžio atsiradimas posovietiniu laikotarpiu. Žiniasklaidos "bulvarėjimas". Žiniasklaidos interesai. Žiniasklaida ir realybės kūrimas. Žiniasklaidos dalyvavimas tiesioginėje politinėje kovoje. Žiniasklaidos veiklos šališkumas. Žiniasklaida – visuomenės informavimo priemonė. Žiniasklaidos funkcionalumas. Lietuvos politikų įvaizdžio kūrimas per žiniasklaidą. Informacinis karas ir nesibaigiantys politiniai skandalai. Žiniasklaidos formuojama nuomonė ir įtaka pilietinei visuomenei. Išvados. Skaityti daugiau
Žiniasklaidos vaidmuo vaiko asmenybės formavimuisiĮvadas. Žiniasklaidos priemonės. Televizijos žiūrėjimas. Televizijos poveikis vaiko psichikai. Televizijos žiūrėjimas ir agresija. Spaudos poveikis. Reklama ir vartojimas. Nepilnamečių teisinė apsauga žiniasklaidoje. Išvados. Skaityti daugiau