Šperos.lt > Žiniasklaida > Žiniasklaidos analizės
Žiniasklaidos analizės

(11 darbai)

Festivalis "Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu 2003"Įžanga. Dėstymas. Straipsnių analizės. Išvados. Skaityti daugiau
Internetinio portalo DELFI analizėĮvadas. Informacinio portalo DELFI istorija. Portalo turinys. Žinomumas visuomenėje. Padėtis rinkoje, santykis su konkurentais. Vizualinis aspektas. Interaktyvumas, hipertekstualumas ir daugialypiškumas portale. Išvados. Skaityti daugiau
Laikraščio analizė: "Lietuvis"Laikraščio "Lietuvis" analizė. Apie "Lietuvį". "Lietuvis" nuo 1924 metų. 1, 2, 3 numeriai. Laikraščio išvaizda. Žanrų ypatybės. Publikacijų tematikos ypatybės. Turinio ypatybės. Skaityti daugiau
Pranešimas spaudai ir viešųjų ryšių veiklos analizė: korporacija "Neo-Lithuania"Pranešimas spaudai. Studentų korporacijos Neo – Lithuania 84 gimtadienio minėjimas. Skaityti daugiau
Progreso ir semiotikos mokyklos: kartu ar atskirai?Įvadas. Trumpai apie semiotinę bei proceso mokyklas. Mokyklų skirtumai. Mokyklų panašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Publicistinių laidų recenzijosKeturių publicistinių laidų recenzijos: "Antroji Banga"‚ "Abipus Sienos", "Lietuvos Ryto televizija" ir "Nuo...Iki...". Skaityti daugiau
Reklamos etika medijų kontekste. Benetton – Toscani efektasBenetton – Toscani efektas. Įžanga. Trumpa moderniosios reklamos apžvalga. Benetton atvejis. Benetton reklamos "AIDS mirštanti auka" analizė. Benetton reklama. Skaityti daugiau
Ryšių su visuomene programa archyvuiRyšių su visuomene programa Vilniaus Universiteto archyvui. Aplinkos tyrimas (PEST). Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. SSGG tyrimas. Archyvo misija, uždaviniai. Publikos. Priemonės. Paramos archyvui prašymo forma. Sąmata dėl paramos lėšų reikalingai aparatūrai. Pranešimas spaudai. Skaityti daugiau
Smurtas žiniasklaidoje (2)Įvadas. Paplitimas. Poveikio formos – teoriniai modeliai. Kokią įtaką smurto televizijoje žiūrėjimas daro smurtiniams nusikaltimams. Vaikų ypatybės. Poveikio būdai ir įtakos turintys veiksniai. Prevencija. Prevencinės priemonės, nukreiptos į programos rūšį, formą ir turinį. Televizijos industrijos subjektų kvalifikacijos kėlimas. Žurnalistinė etika ir teisinis reglamentavimas. Priežiūros sistema ir atsakomybė. Informavimas, įspėjimas ir indeksavimo sistema. Techninės priemonės, ribojančios vaikų galimybes žiūrėti smurtines laidas. Patarimai ir informacija apie pagalbą. Prevencinės priemonės, nukreiptos į televizijos žiūrėjimui skirtą laiką. Laiko ribojimas. Vaikų nukreipimas į kitas veiklos rūšis. Prevencinės priemonės, nukreiptos į vaiko asmenines savybes. Prevencinės priemonės, nukreiptos į socialinę aplinką. Tėvai (šeima). Visuomenės įtraukimas į problemos sprendimą. Išvados. Skaityti daugiau
Straipsnių analizė (2)Literatūrinių laikraščių ir žurnalų straipsnių analizė. Pats įdomiausias straipsnis. Pats naudingiausias straipsnis. Pats blankiausias tekstas. Skaityti daugiau
Televizijos laidos stebėjimas ir analizė: "Spaudos klubas"Informacija apie laidą. Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės protokolas. Komunikacijos priemonės ir elgesys. Vertinimas. Komentaras. Apranga, šukuosena, makiažas. Mimika. Gestai. Poza. Akių kontaktas. Balso stiprumas. Intonacija. Tartis. Kalbėjimo tempas, pauzės. Teiginių aiškumas ir tikslumas. Argumentacijos rišlumas ir struktūruotumas. Įsitraukimas į diskusiją. Kritikos konstruktyvumas. Ekspresyvumas. Emocionalumas. Analizė. Skaityti daugiau