Šperos.lt > Žiniasklaida > Žiniasklaidos konspektai
Žiniasklaidos konspektai

(13 darbai)

Informacinė žurnalistikaStebėjimas. Žurnalisto profesinio meistriškumo ypatumai informacinėje žurnalistikoje. Informacinė žurnalistika: esmė, skirtumai ir vystymosi tendencijos. Įvykiai ir jų klasifikacija. Informacijos pateikimo formos. Naujienų procesas ir jo ypatumai. Įvykinė ir neįvykinė informacija. Informacijos šaltiniai ir jų įtaka rašiniui. Informacijos šaltinių klasifikacija. Pagrindiniai informacijos rinkimo būdai. Dokumentų studijavimas. Interviu, kaip informacijos rinkimo būdas. Interviu pasirengimo procesas. Interviu klausimynas. Neverbalinė komunikacija – kaip informacijos rinkimo būdas. Pagrindiniai apverstos piramidės principai. Stereotipai ir jų įtaka informacijos rinkimui bei apdorojimui. Informacijos rinkimas, apdorojimas ir nešališkumas. Skaityti daugiau
Komunikacija ir informacijaKomunikacija ir informacija. Ženklų ir signalų amžius. Kalbos amžius. Rašto amžius. Spaudos amžius. Laikraščių istorija. Masinės komunikacijos amžius. Fotografija. Kinas. Radijas. Televizija. Masinės komunikacijos funkcijos. Kompiuteriai. Internetas. Teoriniai požiūriai į komunikacijos istoriją. Lietuvos žiniasklaidos istorija. Skaityti daugiau
Komunikacija ir informacija (2)Komunikacijos problema. Komunikacija po antrojo pasaulinio karo. Komunikacija pagal Weaver. Dialogas. Skleidimas sinoptinese evangelijose. Šv. Augustinas ir ženklai. Mesmerizmas. Spiritizmas: Mesmerizmas ir telegrafas rėmėsi bendru kultūriniu projektu. Parapsichologija. Hegelis apie pripažinimą. Charles Sanders Peirce. Marksas apie pinigus. Komunikacija pagal Kierkegaard. Įrašymas ir perdavimas. Komunikacija su mirusiaisiais. Komunikacija su mirusiaisiais. Telefoniniai slėpiniai. Radijas. Nekomunikabilumas. Komunikacijos mokyklos. Grįžtamasis ryšys. Horizontalus lygmuo. Vertikalusis matmuo. Trečiasis etapas. Kodas. Denotacija. Informacijos apibrėžimas ir koncepcijos. Fordistinė era. Pagrindiniai informacijos aspektai. Eriksen Informacijos amžius. Interneto sukomercinimas. Informacinė visuomenė. Informacijos gausos poveikis. Informacinės visuomenės samprata pagal Webster. Technnologinis. Ar yra informacinė visuomenė. Bellas Poindustrinės visuomenės atsiradimas. Castells Informacinis kapitalizmas. Giddens. Schiller. Medija bendrais bruožais. Medijų raida. Karštos medijos. Vėsi medija. McLuhano medijos. Knuto Hickethierio grupavimas. Medijų apibrezimai. Postmedijų estetika. Medijų ekologija Michelkevičius. Medijų poveikis. Medijų menas. Internetiniai eksperimentai. Archeologiniai analitiniai tyrimai. Tinklaraščiai. Skaityti daugiau
Komunikacijos įgūdžiai (3)Kas tai yra komunikacija? Kaip vyksta komunikacijos procesas? Kodėl komunikacija galima vadinti daugiadisciplinine studijų sritimi? Kokias žinote komunikacijos studijų mokyklas? Kas joms būdinga? Kokie jų esminiai skirtumai? Išvardinkite ir apibūdinkite komunikacijos lygmenis. Išvardinkite ir apibūdinkite komunikacijos funkcijas. Kokius žinote tarpasmeninės komunikacijos kodus? Efektyviosios komunikacijos samprata. Skaityti daugiau
Modernios reklamos technologijosModernios reklamos technologijos. Įvadas. Įvadas į WWW. Įžanga. Pasaulinis voratinklis. Istorija. Interneto technologija. Tinklai. Tinklo protokolai. Klientai ir serveriai. Adresai. HTTP. Naršyklė (arba universalus klientas). Web- serveris. Hiperteksto koncepcija. Dokumento išdėstymas. Loginė dokumento struktūra. Procedūrinis teksto formatavimas: Postcript. Hipertekstas. HTML (Hypertext Markup Language). Dokumento konvertavimas. Tinklalapio struktūra. Įžanga. Dokumento turinys, struktūra ir pavaizdavimas (prezentacija). HTML elementai ir komandos. Komentarai. Dokumento struktūros ir pavaizdavimo atskyrimas. Struktūriniai elementai ir atributai. Prezentacijos elementai ir atributai. HTML pagrindai. Trumpas HTML žodynėlis. Antraštė. Dokumento struktūrizavimo elementai. Sąrašai. Teksto stiliai ir šriftai. Nuorodos. Dokumento prezentacija (pavaizdavimas). Paveiksliukai. Audio-video elementai. Grafinių nuorodų žemėlapis. Lentelės. Rėmeliai. Įvadas. Komentarai. Antraštės (HEAD) dalies žymės. Sąrašai ir apibrėžimai. Teksto stiliai ir šriftai. Nuorodų formavimas. Detaliau apie atributus. Dokumento pavaizdavimo elementai. Paveiksliukų įtraukimas. Permatomi("transparent") paveiksliukai. Animuoti paveiksliukai. Audio, video elementai. Spalvų naudojimas. BGCOLOR. Spalvų vardai ir RGB kodai. Grafinių nuorodų žemėlapis. Lentelės. Rėmeliai. Rėmelių panaudojimo pavyzdys. Svetainių kūrimas. Įvadas. Elektroniniai šaltiniai. Kaip informaciją pateikti vartotojams. Namų puslapis (Home Page). Hierarchinio meniu kūrimas. Svetainės hierarchinio meniu pavyzdys. WWW srities hierarchija, pavaizduota failais ir hipernuorodų vardais. Svetainės testavimas. Testavimas atliekamas prieš publikavimą. Stilių naudojimas. Įvadas. CSS pradžiamokslis. CSS struktūra ir taisyklės. Sintaksė. CSS1 savybės. Sintaksė naudojama savybėms apibrėžti. Šriftų savybės. Šrifto šeima(Font Family). Šrifto stilius (Font Style). Šrifto variantas (Font Variant). Šrifto storis (Font Weight). Šrifto dydis (Font Size). Šriftas (Font). Spalvų ir fono savybės. Spalva(Color). Fono spalva (Background Color). Fono paveikslėlis (Background Image). Fono pakartojimas (Background Repeat). Fono pririšimas (Background Attachment). Fono pozicija (Background Position). Fonas (Background). Teksto savybės. Tarpai tarp Žodžių (Word Spacing). Tarpai tarp Raidžių (Letter Spacing). Teksto Dekoracija (Text Decoration). Vertikalus Išlyginimas (Vertical Alignment). Teksto Pakeitimas (Text Transformation). Teksto Išlyginimas (Text Alignment). Teksto Atitraukimas (Text Indentation). Eilutės Aukštis (Line Height). Bloko (Box) Savybės. Paraštė Viršuje (Top Margin). Paraštė Dešinėje (Right Margin). Paraštė Apačioje (Bottom Margin). Paraštė Kairėje (Left Margin). Paraštė (Margin). Tuščia Vieta Viršuje (Top Padding). Tuščia Vieta Dešinėje (Right Padding). Tuščia Vieta Apačioje (Bottom Padding). Tuščia Vieta Kairėje (Left Padding). Tuščia Vieta (Padding). Kraštinės Viršuje Plotis (Top Border Width). Kraštinės Dešinėje Plotis (Right Border Width). Kraštinės Apačioje Plotis (Bottom Border Width). Kraštinės Kairėje Plotis (Left Border Width). Kraštinės Plotis (Border Width). Kraštinės Spalva(Border Color). Kraštinės Stilius(Border Style). Kraštinė Viršuje (Top Border). Kraštinė Dešinėje(Right Border). Kraštinė Apačioje (Bottom Border). Kraštinė Kairėje (Left Border). Kraštinė (Border). Plotis (Width). Aukštis (Height). Iškarpymas (Float). Išvalymas (Clear). Klasifikacijos Savybės. Parodymas (Display). Tarpai (Whitespace). Sąrašo Stilaus Tipas (List Style Type). Sąrašo Stilaus Paveikslėlis (List Style Image). Sąrašo Stiliaus Pozicija (List Style Position). Sąrašo Stilius (List Style). Mato Vienetai. Ilgio Mato Vienetai. Procentų Mato Vienetai. Spalvų Mato Vienetai. URL funkcija. Stilių lentelių prijungimas prie HTML dokumento. Išorinių stilių lentelių prijungimas. Dokumente aprašytos Stilių Lentelės. Stilių lentelių importavimas. Stiliai eilutėje. CLASS atributas. ID atributas. SPAN elementas. DIV elementas. Šriftai. Tekstas. Įvykiai. Dinaminiai šriftai. Pavyzdžio analizė su sprendimo nuorodomis. Kaip su Netscape Composer sukurti svetainę. Įvadas. Apie Netscape Composer. Tinklalapio kūrimas. Macromedia Dreamweaver vadovas naujokams. Paprasčiausias WWW dokumentas. Įvairių stilių tekstas. Stilių lentelės sukūrimas. Grafiniai elementai. Nuorodos. Sąrašai. Lentelės. Rėmeliai. Formos. Kiti naudingi dalykai. Kaip su FrontPage sukurti svetainę - iliustruotas vadovas naujokams. Įvadas. Susipažinkime su FrontPage aplinka. Naujos svetainės kūrimas. Temos parinkimas svetainei ir tinklalapiui. Svetainės puslapio savybių nustatymas. Teksto rašymas ir formatavimas. Nuotraukų ir video failų įterpimas į dokumentą. Nuorodos, lankytojų lankomumas. Lentelės. Pabaigai. Įžanga į hipertekstinių sistemų projektavimą. Įvadas. Hipertekstinių sistemų kūrimo proceso modelis. I fazė. Reikalavimų apibrėžimas. Informacijos turinio specifikavimas. Analizuojamos tokios technologinės problemos. Analizuojamos tokios valdymo problemos. Technologiniai produktai. Valdymo produktai. II fazė. Projektavimas. Informacijos architektūros specifikavimas. Informacijos struktūrizavimas. Susiejimas. Vartotojo įrankiai ir aptarnavimas. Analizuojamos tokios technologinės problemos. Technologiniai produktai. Valdymo produktai. Interfeiso projektavimas. Veikla. Technologiniai produktai. Valdymo produktai. III fazė. Įgyvendinimas. Veikla. Produktai. Turinio kūrimas. Programavimas, integravimas, susiejimas. Įvertinimas ir testavimas. IV fazė. Platinimas. Publikavimas (Nuo ko priklauso svetainės sėkmė). Reklamavimas. Svetainės registracija. Svetainės unikalumas. Elektroninio kūrinio paskelbimas. Įvadas. Adresų srities simbolinio pavadinimo sudarymo tvarka. Techniniai reikalavimai ir apribojimai adresų sričiai. Techniniai reikalavimai adresų sričiai. Adresų srities naudojimo apribojimai. Įkėlimas į serverį ir su tuo susijusios problemos. Įkėlimas į serverį. Dažniausiai pasitaikančios problemos įkeliant tinklalapį į serverį. Kai kurių paslaugų kainos. Vainagio kainos. Lietuvos Telekomo kainos. Mygtukų projektavimas. Garsinių efektų projektavimas. WWW puslapių kūrimo ypatumai. Literatūros citavimas studentų darbuose. Bibliografinio aprašo taisyklės. Bibliografinio aprašo pavyzdžiai. Knygos. Disertacijos santrauka. Konferencijų medžiaga. Žurnalas. Pranešimas konferencijos medžiagoje. Straipsnis iš žurnalo. Straipsnis iš tęstinio leidinio. Elektroniniai dokumentai. Duomenų bazė. Knyga. Kompaktinis diskas. Straipsnis iš kompaktinio disko. Straipsnis iš elektroninio žurnalo. Skaityti daugiau
Organizacijų ryšiai su žiniasklaida: komunikacijos principai ir būdaiŽiniasklaidos ir visuomenės sąveika. Žiniasklaidos funkcijos demokratinėje visuomenėje. Žiniasklaida kaip viešosios nuomonės formuotoja. Žiniasklaidos darbo specifika: kas lemia naujienų atranką?Žiniasklaidos priemonių rūšys. Lietuvos žiniasklaidos rinka. Skaityti daugiau
Ryšiai su visuomene (2)Visuomenės informavimo ypatumai, Ryšių su visuomene samprata ir objektas, Įvaizdis: tipai, šaltiniai, klasifikacija, Pagrindiniai ryšių su visuomene tikslai, Ryšių su visuomene modeliai ir jų ypatumai, Institucijos ryšių klasifikacija ir reikšmė, Ryšiai su finansinėmis publikomis, Ryšiai su visuomene: skirtumai, bendrybės, bendradarbiavimas, Pagrindinės ryšių su visuomene veiklos sritys, Pagrindiniai RSV veiklos principai ir jų laikymosi ypatumai, Ryšių su visuomene etika ir jos reikšmė, Institucijos vidinė komunikacija, Tyrimai ir ryšių su visuomene veikla, Ryšių su visuomene publikos ir institucijos veikla, Reakciniai ir proakciniai ryšiai su visuomene, Ryšių su visuomene procesas: pagrindinės dalys, ypatumai, Ryšių su visuomene raidos savitumai pasaulyje, Ryšių su visuomene specialistas: bruožai, kvalifikacijos, gebėjimai, Ryšiai su visuomene ir rinkodara: sąveika ir tikslai. Skaityti daugiau
Ryšiai su visuomene (5)Ryšių su visuomene (RsV) sampratos ir apibrėžimai. Ryšių su visuomene raida. Organizacijos socialinė atsakomybė ir RSV. RSV reikšmė ir reikalingumas bibliotekoms. Matoma biblioteka. Marketingas ir ryšiai su visuomene. Marketingo "rinkinukas", jo analogai bibliotekoje. Ryšiai su visuomene ir reklama, propaganda, lobizmas. Ryšių su visuomene modeliai. Organizacijos vadyba ir ryšiai su visuomene. Organizacijos ir jos aplinkos analizės metodai. Organizacijos misijos, siekių, tikslų, uždavinių ir veiksmų nustatymas ir apibrėžimas. Publikos / tikslinių grupių sąvoka, jų išskyrimo būdai ir komunikacijos keliai. Darbuotojai kaip tikslinė grupė, vidinių ryšių programos. Grįžtamasis ryšys. RsV tikslai. Įvaizdis. Jo formavimo metodai. Organizacijos kultūra. Profilis ir tapatumas. Bibliotekos/archyvo/leidyklos ryšių su visuomene programa. Ryšių su visuomene principai. Ryšių su visuomene taisyklės. "Sėkmingos istorijos" žanras. Ryšių su visuomene priemonės: pranešimai spaudai, laiškai, biuleteniai, bukletai, metinės ataskaitos, naudojimosi taisyklės, skirtukai, plakatai, krepšeliai, marškinėliai; parodos, seminarai, atvirų durų dienos, audiovizualinės programos. Ryšiai su žiniasklaida. Ryšių su visuomene organizacija ir vadyba bibliotekose. Reikalavimai RsV specialistui. Skaityti daugiau
Ryšių su visuomene procesasTyrimo pagrindinis klausimas. Veikimo pagrindinis klausimas. Komunikacijos pagrindinis klausimas. Įvertinimo pagrindinis klausimas. Komunikacija ir jos samprata. Kada mes komunikuojame? Šiuolaikinės ryšių su visuomene verslo tendencijos. Terminas ryšiai su visuomene. Skaityti daugiau
Ž. Pečiulis "Iki ir po televizijos: žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną"Darbas pavadinimu "Žyginto Pečiulio knygos "Iki ir po televizijos: žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną" referatyvinis konspektas". Įvadas. Televizijos priešistorė. Kol televizija dar net nekvepėjo. Televizijos prototipai. Televizijos amžius. Televizijai - penkiasdešimt. Televizijos struktūra. Pasiūla-paklausa. Kur veda televizija. Ar tikėti tuo, ką matome. Ar egzistuoja cenzūra. Realybės televizija. Išvados. Skaityti daugiau
Žiniasklaida ir kaip ji vertinamaŽiniasklaidos reguliavimas, lietuviškos žiniasklaidos vertinimas, žiniasklaida ir nusikaltimai, visuomenės pasitikėjimas žiniasklaida, šių dienų žiniasklaida. Skaityti daugiau
Žiniasklaidos vaidmuo Lietuvos politinėje sistemojePolitinių naujienų perteikimas ir interpretacija. Poveikis visuomenės nuomonei. Politinės darbotvarkės planavimas. Politinė socializacija. Skaityti daugiau
ŽurnalistikaŽurnalistika. Žurnalistikos objektas. Tikslai. Uždaviniai. Žurnalistas. Žurnalistinis darbas. Trumpa žurnalistikos istorijos apžvalga. Žurnalistikos statusas. Žurnalistikos funkcijos. Žurnalistinė informacija. Informatyvumo sąlygos. Knyga. Pirmosios lietuviškos knygos. Laikraštis. Žurnalas. Laikraščio ir žurnalo skirtumai. Žurnalistinės veiklos rūšys. Informaciniai žanrai. Radijas. Televizijos raida. Lietuvos televizija. Žurnalisto etika. Autorystės teisė. Skaityti daugiau