Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Žiniasklaida>Žiniasklaidos kursiniai darbai

Žiniasklaidos kursiniai darbai (17 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Expectancy, value approach towards and evaluation of soap operas

  Darbas anglų kalba apie muilo operų poveikį žiūrovams. The research question of this research paper is what viewers expect from soap operas and do soap operas effect the people on thinking. The paper looks for a general meaning of soap opera in viewers’ lives, how they analyze it.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-10-30
 • Įtakų klausimas Lietuvos žiniasklaidoje

  Įvadas. Verslo įtaka žiniasklaidai. Reklamą užsakančių verslininkų įtaka žiniasklaidai. Žiniasklaidos atstovų papirkinėjimas. Žiniasklaidos priemonės įsigijimas ar sukūrimas. Verslo reklamavimas. Žiniasklaidos priemonės pasitelkimas kovai su konkurentais. Auditorijos įtaka žiniasklaidos skleidžiamos informacijos turiniui. Pateikiamos informacijos patrauklumo konstravimas. Žiniasklaidos pataikavimas auditorijai. Žiniasklaidos dėmesys konfliktams, intrigoms bei netikėtumams. Žiniasklaidos dėmesys savižudybėms. Žiniasklaidos dėmesys privačiam asmens gyvenimui. Politinė įtaka žiniasklaidai. Komunikacinis politikų patrauklumas. Finansinė politikų įtaka žiniasklaidai. Politikų siekis tiesiogiai kontroliuoti žiniasklaidos priemones. Žiniasklaidos politinis "skaidrumas". Politinių autoritetų įtaka žiniasklaidai. Politikų naudojimasis užimama padėtimi. Pasitikėjimo žiniasklaida mažėjimas. Asmeniniai žiniasklaidos atstovų interesai. Korupcija žiniasklaidoje. Kovos su žiniasklaidos korupcija būdai. Išvados. Summary.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-15
 • Knygos, žurnalo ir reklaminio bukleto technologiniai procesai

  Įvadas. Technologinio proceso schema. Spaudos lankai. Technologinio proceso projektavimas. Originalo apdorojimo baras. Fotoformų paruošimo baras. Spaudos formų paruošimo baras. Analoginis spaudos formų paruošimas. Spaudos baras. Brošiūravimo baras. Įrengimų ir darbininkų reikiamo kiekio skaičiavimas. Gamybinių plotų skaičiavimas bei įrangos išdėstymas.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-10
 • Masinių informavimo priemonių funkcijos

  Įvadas. Temos aktualumas. Literatūros apžvalga. Masinės informavimo priemonės. Masinių informavimo priemonių funkcijos. Duomenų analizė. Duomenų interpretavimas. Duomenų analizės apibendrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Žiniasklaida, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-31
 • Projektas: leidinio kūrimas arbatos distributoriams UAB "Presto prekyba"

  Įvadas. Projekto tikslas. Išleisti leidinį apie UAB "Presto prekyba". Projekto apibūdinimas. Projekto planas. Darbai, darbų tarpusavio priklausomybė. Darbų trukmė. Ištekliai. Žmonės. Įrenginiai. Medžiagos ir paslaugos. Išteklių įkainiai, kainos. Išteklių priskyrimai užduotims. Biudžetas. Numatomi finansavimo šaltiniai. Projekto rizikos valdymas. Projekto kokybės valdymas. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-04-03
 • Radijas Vakarų Lietuvos žiniasklaidos rinkoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Radijo specifiškumas. Radijo stočių grupės. Žiniasklaidos rinka. Radijo rinka. Radijo rinkos kaita 1991 – 2006 metais. Konkurencijos įtaka. Vakarų Lietuvoje veikiančių vietinių ir regioninių radijo stočių rinka. Radijo rinkos reguliavimas. Tiriamoji dalis. Radijo stočių populiarumas įvairiose amžiaus grupėse. Dažniausiai klausomos radijo stotys Vakarų Lietuvoje. Radijo stotys, kurių pavadinimai respondentams nebuvo girdėti. Priežastys, lemiančios radijo stočių klausomumą. Tirtų radijo stočių įsikūrimo priežastys. Tyrimo išvados. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-03-05
 • Realybės šou reklama

  Įvadas. Realybės šou. Realybės šou samprata. Realybės šou istorija. Realybės šou rūšys. Reklama. Reklamos sąvoka. Reklamos funkcijos ir tikslai. Reklamos priemonės. Realybės šou reklama. Realybės šou reklamos priemonės. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-07
 • Reklaminės kampanijos planavimas ir organizavimas

  Reklaminės kampanijos planavimas. Prekės aprašymas. Tikslinės auditorijos identifikavimas. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Komunikaciniai reklamos kampanijos tikslai. Specifiniai reklamos tikslai. Reklamos kampanijos biudžeto nustatymas. Reklaminės žinutės kūrimas. Kūrybinė strategija. Reklamos priemonių (nešiklių) parinkimas. Reklamos kampanijos laikas. Reklamos poveikio ir efektyvumo įvertinimas. Reklaminės kampanijos organizavimas. Reklamos agentūros. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-07-26
 • Reklamos rūšys: privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Reklamos istorija. Reklamos istorijos raida. Šiuolaikinė reklama. Reklamos klasifikacija. Reklamos tipai. Reklamos rūšys. Reklamos tendencijos. Reklamos perspektyvos. Ateities reklama.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Reklamos verslas

  Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos planavimas ir organizavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos strategija ir planavimas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos vykdytojai. Reklamos agentūros. Reklamos agentūrų veiklos principai, funkcijos ir tipai. Reklamos agentūros poreikis ir pasirinkimas. Lietuvos reklamos agentūrų rinkos apžvalga. Reklamos įgyvendintojai. Rinkos tyrimo organizacijos. Reklamos skleidėjai. Reklamos vartotojas. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-12-03
 • Ryšių su žiniasklaida organizavimas: AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys AB "Alita" organizacinėje valdymo struktūroje. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra AB "Alita" OVS. Vidinės ir išorinės komunikacijos vadyba. AB "Alita" atstovo žiniasklaidai pareiginė instrukcija. Informacijos pateikimo šalies žiniasklaidai pavyzdžiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Kvietimas žurnalistams. Konferencijos scenarijus. Pasiruošimas galimiems klausimams ir atsakymams. Galimų nemalonių situacijų numatymas. Furšeto priėmimas. Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-27
 • Skaitytojų komentarų ypatybės interneto portale delfi.lt

  Įvadas. Komentaras – laisvas nuomonės reiškimo būdas internetinėje erdvėje. Internetas – naujausia ir operatyviausia visuomenės informavimo priemonė. Sąvokos "komentaras internete" apibūdinimas. Skaitytojų komentarų ypatybės interneto portale delfi.lt. Tyrimo eigos aprašymas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-04-02
 • Technologinio proceso projektavimas: knygos, žurnalai, brošiūros (2)

  Įvadas. Technologinio proceso schema. Spaudos lanko parinkimas. Knygos vidiniai lapai. Knygos viršelis. Žurnalo vidiniai lapai. Žurnalo viršelis. Skrajutė. Technologinio proceso projektavimas. Originalo apdorojimo baras. Fotoformų paruošimo baras. Spaudos formų paruošimo baras. Analoginis spaudos formų gamybos būdas. Spaudos baras. Brošiūravimo baras. Įrengimų ir darbininkų reikiamo kiekio skaičiavimas. Gamybinių plotų skaičiavimas bei įrangos išdėstymas. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-09-28
 • Vaizdo ir teksto santykis reklamoje

  Įvadas. Reklamos sąvoka ir poveikis žmogui. Reklama žurnaluose ir žurnalas "Žmonės". Stilistinių priemonių bei vaizdo santykis reklamose. Vaizdo ir teksto sąvokos. Tropai. Hiperbolė. Metafora. Perifrazė Emfazė. Katachrezė. Dalies sinekdocha. Oksimoronas. Litotė. Retorinės figūros. Antaklanazė. Parceliacija. Optacija. Adhortacija. Eksklamacija. Poliptotonas. Antitezė. Apostrofa. Anafora. Kitos figūros. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-11-27
 • Žiniasklaidos samprata

  Įvadas. Žiniasklaidos samprata. Žiniasklaidos funkcijos. Žiniasklaidos ir socialinio pasaulio modelis. Žiniasklaidos turinys. Žiniasklaidos rūšys. Žiniasklaidos reikšmė visuomenei. Žiniasklaida kaip rizikos veiksnys. Žiniasklaidos įtakos žmogaus gyvenime tyrimas. Išvados. Priedas (1).
  Žiniasklaida, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-29
 • Žiniasklaidos vaidmuo formuojant pilietinę visuomenę Lietuvoje

  Įvadas. Žiniasklaida ir pilietinė visuomenė. Laisvo žodžio atsiradimas posovietiniu laikotarpiu. Žiniasklaidos "bulvarėjimas". Žiniasklaidos interesai. Žiniasklaida ir realybės kūrimas. Žiniasklaidos dalyvavimas tiesioginėje politinėje kovoje. Žiniasklaidos veiklos šališkumas. Žiniasklaida – visuomenės informavimo priemonė. Žiniasklaidos funkcionalumas. Lietuvos politikų įvaizdžio kūrimas per žiniasklaidą. Informacinis karas ir nesibaigiantys politiniai skandalai. Žiniasklaidos formuojama nuomonė ir įtaka pilietinei visuomenei. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-06-27
 • Žiniasklaidos vaidmuo vaiko asmenybės formavimuisi

  Įvadas. Žiniasklaidos priemonės. Televizijos žiūrėjimas. Televizijos poveikis vaiko psichikai. Televizijos žiūrėjimas ir agresija. Spaudos poveikis. Reklama ir vartojimas. Nepilnamečių teisinė apsauga žiniasklaidoje. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-11