Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Žiniasklaida

Žiniasklaida (118 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reklama (19)

  Reklama. Jos ištakos. Reklamos klasifikavimas. Internetinė reklama. Reklama žurnaluose. Lauko skelbimų reklama. Reklama televizijoje. Radijo reklama. Smulkioji reklama. Reklamos apimties augimas. Išvados. Priedai (4).
  Žiniasklaida, referatas(30 puslapių)
  2007-04-06
 • Reklama ir žiniasklaida

  Įvadas. Reklamos apibūdinimas. Reklamos samprata ir esmė. Spaudos reklama. Reklamos spaudoje samprata, sudėtis ir reikšmė. Reklama spaudoje: pranašumai ir trūkumai. Reklamos kūrimas. Reklamos teksto kūrimas. Reklamos priemonių parinkimas. Kuponų reklama. Kuponų reklamos samprata. Išvados.
  Žiniasklaida, referatas(13 puslapių)
  2008-03-16
 • Reklama televizijoje ir jos poveikis žmonėms

  Reklama kaip masinės informacijos priemonė. Kas yra reklama? Telereklamos atsiradimas. Reklama televizijoje. Televizijoje naudojami reklamos būdai. Reklamos televizijoje privalumai. Reklamos televizijoje trūkumai. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos daroma įtaka. TV reklamos poveikis moterims. TV reklamos poveikis vyrams. TV reklamos poveikis vaikams.
  Žiniasklaida, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-22
 • Reklaminės kampanijos planavimas ir organizavimas

  Reklaminės kampanijos planavimas. Prekės aprašymas. Tikslinės auditorijos identifikavimas. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Komunikaciniai reklamos kampanijos tikslai. Specifiniai reklamos tikslai. Reklamos kampanijos biudžeto nustatymas. Reklaminės žinutės kūrimas. Kūrybinė strategija. Reklamos priemonių (nešiklių) parinkimas. Reklamos kampanijos laikas. Reklamos poveikio ir efektyvumo įvertinimas. Reklaminės kampanijos organizavimas. Reklamos agentūros. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-07-26
 • Reklamos etika medijų kontekste. Benetton – Toscani efektas

  Benetton – Toscani efektas. Įžanga. Trumpa moderniosios reklamos apžvalga. Benetton atvejis. Benetton reklamos "AIDS mirštanti auka" analizė. Benetton reklama.
  Žiniasklaida, analizė(4 puslapiai)
  2006-05-19
 • Reklamos įtaka individų vartojiškumui

  Tyrimo aktualumas. Tyrimo metodologinė dalis. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezės. Pagrindinės tyrimo sąvokos. Tyrimo metodika. Tyrimo organizavimas. Priedas: anketa (5 psl.)
  Žiniasklaida, tyrimas(11 puslapių)
  2010-01-18
 • Reklamos kaita populiariausiuose žurnaluose

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo imtis. Reklamos žurnale privalumai. Reklamos žurnale trūkumai. Žurnalų rinka Lietuvoje. Žurnalas "Laima". Skaitytojai. Žurnalas "Ieva". Žurnalas "Veidas". Skaitytojai. Žurnalo "Veidas" analizė. Žurnalas "Flintas". Skaitytojai. Reklamos įkainiai. Žurnalo "Flintas" analizė. Žurnalas "Justė". Skaitytojai. Žurnalo "Justė" analizė. Žurnalas "Stilius". Žurnalo "Stilius" analizė. Žurnalas "Krepšinis". Reklamos žurnaluose "Stilius" ir "Krepšinis" matmenys.
  Žiniasklaida, tyrimas(30 puslapių)
  2006-05-19
 • Reklamos rūšys: privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Reklamos istorija. Reklamos istorijos raida. Šiuolaikinė reklama. Reklamos klasifikacija. Reklamos tipai. Reklamos rūšys. Reklamos tendencijos. Reklamos perspektyvos. Ateities reklama.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Reklamos verslas

  Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos planavimas ir organizavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos strategija ir planavimas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos vykdytojai. Reklamos agentūros. Reklamos agentūrų veiklos principai, funkcijos ir tipai. Reklamos agentūros poreikis ir pasirinkimas. Lietuvos reklamos agentūrų rinkos apžvalga. Reklamos įgyvendintojai. Rinkos tyrimo organizacijos. Reklamos skleidėjai. Reklamos vartotojas. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-12-03
 • Renginio recenzija: "Radiocentro apdovanojimai 2005"

  "Radiocentro apdovanojimų 2005" recenzija
  Žiniasklaida, recenzija(1 puslapis)
  2007-02-22
 • Retorikos pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas: sąvokos, objektas, sudėtinės dalys, reikšmė. Viešosios kalbos samprata, apibrėžimas, rūšys, funkcijos. Emocinės kalbos. Proginės kalbos: pristatomosios, sveikinamosios, padėkos, epitafinės, pramoginės (tostai, prakalbos, oracijos). Emocinių kalbų rengimo ir pateikimo metodika. Kompozicinės bei stilistinės šių kalbų ypatybės. Poezijos (akcentuojant klasikinės poezijos pranašumą prieš "neskoningus" eiliuotus "sveikinimo koncertų" tekstus), sentencijų, etimologijos (ypač vardų ir pavardžių) ir t. t. įtraukimo į šias kalbas galimybės bei svarba. Apeliacinės kalbos: įtikinimo, įtaigos, skatinimo. Apeliacinių kalbų rengimo ir pateikimo metodika. Kompozicinės bei stilistinės šių kalbų ypatybės. Skirtumai bei panašumai su emocinėmis kalbomis. Politinių, prekybinių paslaugų, visuomenės informavimo priemonių (poleminės, reklaminės laidos, interviu) kalbų specifika. Informacinės kalbos: pranešimai (ataskaitiniai, moksliniai), paskaita, aiškinimas (instruktažas, reportažas), mokslinio darbo pristatymas bei gynimas. Informacinių kalbų rengimo ir pateikimo metodika. Kompozicinės bei stilistinės šių kalbų ypatybės. Skirtumai bei panašumai su kitų tipų kalbomis. Šių kalbų pateikimo metodika: skaitymo ir improvizavimo santykis.
  Žiniasklaida, pristatymas(62 skaidrės)
  2007-04-25
 • Ryšiai su visuomene

  RSV ir rinkodara, Įvaizdis, Įvaizdžio klasifikacijos, Reikalavimai kuriamam įvaizdžiui, Ryšių su visuomene specialistas, Pagrindinės ryšių su visuomene veiklos sritys, Ryšių su visuomene publikos ir institucijos veikla, Ryšių su visuomene veiklos vadyba, Ryšių su visuomene modeliai, Pagrindiniai ryšių su visuomene tikslai.
  Žiniasklaida, špera(5 puslapiai)
  2005-04-24
 • Ryšiai su visuomene (2)

  Visuomenės informavimo ypatumai, Ryšių su visuomene samprata ir objektas, Įvaizdis: tipai, šaltiniai, klasifikacija, Pagrindiniai ryšių su visuomene tikslai, Ryšių su visuomene modeliai ir jų ypatumai, Institucijos ryšių klasifikacija ir reikšmė, Ryšiai su finansinėmis publikomis, Ryšiai su visuomene: skirtumai, bendrybės, bendradarbiavimas, Pagrindinės ryšių su visuomene veiklos sritys, Pagrindiniai RSV veiklos principai ir jų laikymosi ypatumai, Ryšių su visuomene etika ir jos reikšmė, Institucijos vidinė komunikacija, Tyrimai ir ryšių su visuomene veikla, Ryšių su visuomene publikos ir institucijos veikla, Reakciniai ir proakciniai ryšiai su visuomene, Ryšių su visuomene procesas: pagrindinės dalys, ypatumai, Ryšių su visuomene raidos savitumai pasaulyje, Ryšių su visuomene specialistas: bruožai, kvalifikacijos, gebėjimai, Ryšiai su visuomene ir rinkodara: sąveika ir tikslai.
  Žiniasklaida, konspektas(27 puslapiai)
  2005-04-24
 • Ryšiai su visuomene (5)

  Ryšių su visuomene (RsV) sampratos ir apibrėžimai. Ryšių su visuomene raida. Organizacijos socialinė atsakomybė ir RSV. RSV reikšmė ir reikalingumas bibliotekoms. Matoma biblioteka. Marketingas ir ryšiai su visuomene. Marketingo "rinkinukas", jo analogai bibliotekoje. Ryšiai su visuomene ir reklama, propaganda, lobizmas. Ryšių su visuomene modeliai. Organizacijos vadyba ir ryšiai su visuomene. Organizacijos ir jos aplinkos analizės metodai. Organizacijos misijos, siekių, tikslų, uždavinių ir veiksmų nustatymas ir apibrėžimas. Publikos / tikslinių grupių sąvoka, jų išskyrimo būdai ir komunikacijos keliai. Darbuotojai kaip tikslinė grupė, vidinių ryšių programos. Grįžtamasis ryšys. RsV tikslai. Įvaizdis. Jo formavimo metodai. Organizacijos kultūra. Profilis ir tapatumas. Bibliotekos/archyvo/leidyklos ryšių su visuomene programa. Ryšių su visuomene principai. Ryšių su visuomene taisyklės. "Sėkmingos istorijos" žanras. Ryšių su visuomene priemonės: pranešimai spaudai, laiškai, biuleteniai, bukletai, metinės ataskaitos, naudojimosi taisyklės, skirtukai, plakatai, krepšeliai, marškinėliai; parodos, seminarai, atvirų durų dienos, audiovizualinės programos. Ryšiai su žiniasklaida. Ryšių su visuomene organizacija ir vadyba bibliotekose. Reikalavimai RsV specialistui.
  Žiniasklaida, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-21
 • Ryšiai su visuomene arba viešieji ryšiai

  PowerPoint pristatymas. Viešieji ryšiai (Piaras) arba ryšiai su visuomene. Viešųjų ryšių samprata. Viešųjų ryšių tikslai. Viešųjų ryšių tikslų įgyvendinimo principai. Viešųjų ryšių funkcijos. Viešųjų ryšių modeliai. Viešųjų ryšių auditorijos, publikos. Ryšių su visuomene priemonės (pagal ryšių su visuomene tipus).
  Žiniasklaida, pristatymas(48 skaidrės)
  2007-09-19
 • Ryšių su visuomene procesas

  Tyrimo pagrindinis klausimas. Veikimo pagrindinis klausimas. Komunikacijos pagrindinis klausimas. Įvertinimo pagrindinis klausimas. Komunikacija ir jos samprata. Kada mes komunikuojame? Šiuolaikinės ryšių su visuomene verslo tendencijos. Terminas ryšiai su visuomene.
  Žiniasklaida, konspektas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Ryšių su visuomene programa archyvui

  Ryšių su visuomene programa Vilniaus Universiteto archyvui. Aplinkos tyrimas (PEST). Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. SSGG tyrimas. Archyvo misija, uždaviniai. Publikos. Priemonės. Paramos archyvui prašymo forma. Sąmata dėl paramos lėšų reikalingai aparatūrai. Pranešimas spaudai.
  Žiniasklaida, analizė(7 puslapiai)
  2008-04-17
 • Ryšių su žiniasklaida organizavimas: AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys AB "Alita" organizacinėje valdymo struktūroje. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra AB "Alita" OVS. Vidinės ir išorinės komunikacijos vadyba. AB "Alita" atstovo žiniasklaidai pareiginė instrukcija. Informacijos pateikimo šalies žiniasklaidai pavyzdžiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Kvietimas žurnalistams. Konferencijos scenarijus. Pasiruošimas galimiems klausimams ir atsakymams. Galimų nemalonių situacijų numatymas. Furšeto priėmimas. Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-27
 • Skaitytojų komentarų ypatybės interneto portale delfi.lt

  Įvadas. Komentaras – laisvas nuomonės reiškimo būdas internetinėje erdvėje. Internetas – naujausia ir operatyviausia visuomenės informavimo priemonė. Sąvokos "komentaras internete" apibūdinimas. Skaitytojų komentarų ypatybės interneto portale delfi.lt. Tyrimo eigos aprašymas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-04-02
 • Skaitmeninės reklamos formos

  Reklamos skirstymas. Skaitmeninė reklama. Kas yra skaitmeninis vaizdas. Monitorius ir spauda. Naudojimas. Spausdinta reklama. Televizijos reklama. Kas yra skaitmeninis spausdinimas. Radijo reklama. Foto reklama. Skaitmeninė fotografija ir jos panaudojimas. Reklama internete. Reklaminės antraštės. Standartinės interneto reklamos formos. Nestandartinės formos. Kaip veiksmingai išnaudoti reklamą internete. Išvados.
  Žiniasklaida, referatas(14 puslapių)
  2005-09-22
Puslapyje rodyti po