Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Žiniasklaida

Žiniasklaida (118 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smurtas žiniasklaidoje (2)

  Įvadas. Paplitimas. Poveikio formos – teoriniai modeliai. Kokią įtaką smurto televizijoje žiūrėjimas daro smurtiniams nusikaltimams. Vaikų ypatybės. Poveikio būdai ir įtakos turintys veiksniai. Prevencija. Prevencinės priemonės, nukreiptos į programos rūšį, formą ir turinį. Televizijos industrijos subjektų kvalifikacijos kėlimas. Žurnalistinė etika ir teisinis reglamentavimas. Priežiūros sistema ir atsakomybė. Informavimas, įspėjimas ir indeksavimo sistema. Techninės priemonės, ribojančios vaikų galimybes žiūrėti smurtines laidas. Patarimai ir informacija apie pagalbą. Prevencinės priemonės, nukreiptos į televizijos žiūrėjimui skirtą laiką. Laiko ribojimas. Vaikų nukreipimas į kitas veiklos rūšis. Prevencinės priemonės, nukreiptos į vaiko asmenines savybes. Prevencinės priemonės, nukreiptos į socialinę aplinką. Tėvai (šeima). Visuomenės įtraukimas į problemos sprendimą. Išvados.
  Žiniasklaida, analizė(12 puslapių)
  2007-05-11
 • Socialinė reklama

  Įvadas. Visuomeninis-istorinis socialinės reklamos kontekstas. Termino socialinė reklama etimologija. Socialinė reklama istoriniu ir visuomeniniu aspektu. Socialinės reklamos specifika. Funkcijos. Socialinė reklama verslo kontekste. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Reklamos efektyvumo požymiai. Kodėl socialinės reklamos neveikia. Nusikaltimų prevencija, taikant socialinę reklamą. Tyrimo rezultatų analizė. Socialinės reklamos "Nukritau nuo laiptų" pristatymas. Socialinės reklamos "Nukritau nuo laiptų" svarba ir poveikis vartotojams. Smurtas prieš moteris šeimose. Straipsnių analizė. Kur kreiptis. Išvados.
  Žiniasklaida, tyrimas(33 puslapiai)
  2008-04-29
 • Socialinė reklama (3)

  Įvadas. Tikslas: Išsiaiškinti socialinės reklamos ypatybes. Uždaviniai. Socialinės reklamos samprata. Reklamos tikslų ir uždavinių palyginimas pagal Bovį ir Arensą. Socialinės reklamos poveikio elementai. Socialinės reklamos finansavimas. Socialinė reklama televizijoje. Išvados.
  Žiniasklaida, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-17
 • Stereotyping of male and female identities in magazines

  Darbas anglų kalba. Vyrų ir moterų identiteto stereotipai žurnaluose. Introduction. Stereotypical magazines’ portrayal of femininity. Stereotypical magazines’ portrayal of masculinity. Conclusion.
  Žiniasklaida, esė(4 puslapiai)
  2006-10-04
 • Straipsnių analizė (2)

  Literatūrinių laikraščių ir žurnalų straipsnių analizė. Pats įdomiausias straipsnis. Pats naudingiausias straipsnis. Pats blankiausias tekstas.
  Žiniasklaida, analizė(4 puslapiai)
  2007-02-19
 • Šaltinių panaudojimas žurnalistikoje

  Informacinė žurnalistika. Šaltinių panaudojimas: galimybės ir ypatumai. Šaltinių skirstymas ir klasifikavimas. Žinių tikrinimas, Dokumentų studijavimas. Įtartini šaltiniai. Netradiciniai šaltiniai. Anoniminiai šaltiniai.
  Žiniasklaida, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-07-13
 • Technologinio proceso projektavimas: knygos, žurnalai, brošiūros (2)

  Įvadas. Technologinio proceso schema. Spaudos lanko parinkimas. Knygos vidiniai lapai. Knygos viršelis. Žurnalo vidiniai lapai. Žurnalo viršelis. Skrajutė. Technologinio proceso projektavimas. Originalo apdorojimo baras. Fotoformų paruošimo baras. Spaudos formų paruošimo baras. Analoginis spaudos formų gamybos būdas. Spaudos baras. Brošiūravimo baras. Įrengimų ir darbininkų reikiamo kiekio skaičiavimas. Gamybinių plotų skaičiavimas bei įrangos išdėstymas. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-09-28
 • Televizija šešiolikmečių akimis

  Įvadas. Apklausa. Lalaila. Vakaras su Marijonu. Okna. Žurnalas vyrams "Ragai". Dangus. Kelias į žvaigždes. TV3 žinios. Ar programos rodomos tinkamu laiku? Kiek laiko praleidžiama prie televizoriaus? Fizika ir televizija. TV laidų aptarimas ir vertinimas. Ateities televizijos vaizdinys.
  Žiniasklaida, tyrimas(10 puslapių)
  2005-12-02
 • Televizijos diskusijų laidos stebėjimas ir analizė: "Valanda su Rūta"

  Derybų meno savarankiškas darbas. Laidos pavadinimas. Laidos tema.Transliavimo data. Laidos vedėja. Laidos dalyviai. Stebimoji – Rūta Grinevičiūtė. Lentelė: Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės protokolas: Komunikacijos priemonės ir elgesys, Vertinimas, Komentaras.
  Žiniasklaida, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-03-22
 • Televizijos laidos stebėjimas ir analizė: "Spaudos klubas"

  Informacija apie laidą. Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės protokolas. Komunikacijos priemonės ir elgesys. Vertinimas. Komentaras. Apranga, šukuosena, makiažas. Mimika. Gestai. Poza. Akių kontaktas. Balso stiprumas. Intonacija. Tartis. Kalbėjimo tempas, pauzės. Teiginių aiškumas ir tikslumas. Argumentacijos rišlumas ir struktūruotumas. Įsitraukimas į diskusiją. Kritikos konstruktyvumas. Ekspresyvumas. Emocionalumas. Analizė.
  Žiniasklaida, analizė(4 puslapiai)
  2008-01-14
 • Tiriamoji žurnalistika Suomijoje

  Įvadas. Žurnalistinis tyrimas teoriniu aspektu. Tyrimo objektas – galios sistemoje. Apibrėžimo problematika. Šaltiniai. Žurnalistinio tyrimo principai. Žurnalistinio tyrimo rizika ir reikalingi resursai. Tiriamosios žurnalistikos raida Suomijoje. Žurnalistinės tradicijos formavimasis savicenzūros kontekste. Medijų sistema. Pirmieji tiriamosios žurnalistikos darbai. Šiuolaikinės tiriamosios žurnalistikos studijos. Žymiausi šiuolaikinės tiriamosios žurnalistikos darbai. Išvados.
  Žiniasklaida, referatas(20 puslapių)
  2006-11-24
 • Tiriančioji žurnalistika radijuje

  Darbe nagrinėjama, kiek ir kokios tiriančiosios žurnalistikos yra radijuje, ar radijas kaip media yra palanki priemonė. Užsienio radijo programoje tiriamoji žurnalistika: BBC, New York radijai. Radijo žurnalistai. Radijo tyrimų grupės. Kaip elgėsi Švedijos nacionalinis radijas po užsienio reikalų ministrės Anos Lind nužudymo?
  Žiniasklaida, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-07
 • Tuniso žiniasklaidos sistema. Kosta Rikos žiniasklaidos sistema

  Įvadas. Tuniso žiniasklaidos priemonių sistema. Kosta Rikos žiniasklaidos priemonių sistema. Išvados.
  Žiniasklaida, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-12
 • Vaizdo ir teksto santykis reklamoje

  Įvadas. Reklamos sąvoka ir poveikis žmogui. Reklama žurnaluose ir žurnalas "Žmonės". Stilistinių priemonių bei vaizdo santykis reklamose. Vaizdo ir teksto sąvokos. Tropai. Hiperbolė. Metafora. Perifrazė Emfazė. Katachrezė. Dalies sinekdocha. Oksimoronas. Litotė. Retorinės figūros. Antaklanazė. Parceliacija. Optacija. Adhortacija. Eksklamacija. Poliptotonas. Antitezė. Apostrofa. Anafora. Kitos figūros. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-11-27
 • Viešieji ryšiai

  Viešųjų ryšių reikšmė šiandiena. Viešieji ryšiai ar reklama? Viešųjų ryšių idėjos kompanijoje "X".
  Žiniasklaida, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-21
 • Viešieji ryšiai Alytaus miesto organizacijų kontekste

  Įvadas. Viešųjų ryšių sąvoka ir raida. Viešųjų ryšių publikos. Viešųjų ryšių principai ir funkcijos. Viešųjų ryšių etika organizacijose. Bendravimo su žiniasklaida ypatumai. Viešieji ryšiai kaip įmonės reputacijos ir įvaizdžio formavimo būdas. Alytaus miesto organizacijų ir jų publikų komunikacijos tyrimas. Tiriamų organizacijų pristatymas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Viešųjų ryšių tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Žiniasklaida, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2007-05-04
 • Viešųjų ryšių planas: UAB "Ingman ledai"

  Įžanga. Tyrimas. PEST analizė. Pramonės šakos analizė. SWOT analizė. Tikslas. Išvada.
  Žiniasklaida, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-17
 • Visuomenės informavimo priemonės

  Įvadas. Žiniasklaidos priemonės. Radijas ir televizija. Kinas. Knygos, laikraščiai, žurnalai. Reklama. Internetas. Išvados.
  Žiniasklaida, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-06
 • Ž. Pečiulis "Iki ir po televizijos: žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną"

  Darbas pavadinimu "Žyginto Pečiulio knygos "Iki ir po televizijos: žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną" referatyvinis konspektas". Įvadas. Televizijos priešistorė. Kol televizija dar net nekvepėjo. Televizijos prototipai. Televizijos amžius. Televizijai - penkiasdešimt. Televizijos struktūra. Pasiūla-paklausa. Kur veda televizija. Ar tikėti tuo, ką matome. Ar egzistuoja cenzūra. Realybės televizija. Išvados.
  Žiniasklaida, konspektas(5 puslapiai)
  2008-01-21
 • Ž. Pečiulis "Iki ir po televizijos: žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną" (2)

  Ž. Pečiulio knygos "Iki ir po televizijos: žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną" recenzija. Įvadas. Apie viską nuo pradžių. Išvados.
  Žiniasklaida, recenzija(5 puslapiai)
  2009-12-04
Puslapyje rodyti po